Gołębie pocztowe – sportowcy w świecie zwierząt.

Gołębie pocztowe – sportowcy w świecie zwierząt.

Bezpośrednim przodkiem gołębia pocztowego jak i kilkuset innych ras gołębi domowych jest gołąb skalny. Pod względem użytkowości gołębie można podzielić na trzy grupy: gołębie sportowe, wystawowe oraz rzeźne – z przeznaczeniem na ubój. Już w starożytności wykorzystywano gołębie pocztowe odznaczające się zdolnością powracania do gołębnika z dużych odległości jako skrzydlatych posłańców przekazujących informacje. Także podczas

Read more