Wyrzynanie jest definiowane jako proces migracji zęba z miejsca jego rozwoju w kości do jego funkcjonalnej pozycji w jamie ustnej. Psy i koty rodzą się bez widocznych koron, a zęby zaczynają się wyrzynać dopiero kilka tygodni od urodzenia.

Kontrola wyrzynania zębów jest prawdopodobnie wieloczynnikowa i obejmuje czynniki genetyczne. Do niegenetycznych czynników powodujących opóźnione lub spowolnione wyrzynanie należą radioterapia, wirus nosówki, karłowatość hiperwitaminoza A oraz powstanie przeszkody fizycznej spowodowanej urazem czy guzem.

Ostateczna pozycja przestrzenna zęba nie zawsze pokrywa się z pozycją odpowiadającego mu zawiązkowi zęba. Ze względu na mały rozmiar rosnącej czaszki zawiązki zębowe mogą rozwijać się ukośnie lub prostopadle do łuku zębowego. Wraz ze wzrostem czaski zwiększa się przestrzeń dla zębów a podczas wyrzynania zęby ulegają rotacji.

Wymiana uzębienia

Psy jak i koty mają uzębienie difiodontyczne czyli zęby mleczne a następnie stałe. Zazwyczaj zęby mleczne zaczynają wypadać, zanim zastępujące je zęby stałe zaczną się wyrzynać. Ząb mleczny obecny podczas wyrzynania opisuje się jako przetrwały. Mimo to pojawienie się stałych kłów szczęki przed wypadnięciem odpowiadających im kłów mlecznych uważa się za zjawisko prawidłowe. Kły mleczne mogą pozostawać na swoim miejscu przez klika dni a nawet tygodni.

Uzębienie mleczne i stałe różni się liczbą zębów. Korony zębów mlecznych są prostsze i zaokrąglone lub spiczaste oraz bielsze w porównaniu do koron zębów stałych. Zęby stałe zaczynają się pojawiać u psów około 115 dnia a u kotów 103 dnia życia.

Zgryz

Relacja między uzębieniem dolnych i górnych łuków zębowych nazywana jest zgryzem. Przez dużą różnorodność rasową ustalenie prawidłowego zgryzu jest problematyczne (prawidłowy układ zębów u shih-tzu będzie wadliwy u labradora). U psów średnioczaszkowych i długoczaszkowych zęby sieczne szczęki umieszczone są wargowo w stosunku do zebów siecznych żuchwy. Powierzchnie sieczne koron siekaczy żuchwy kontaktują się z przyszyjkowym zgrubieniem szkliwa siekaczy szczeki. Kieł żuchwy pochylony jest wargowo i spoczywa w przestrzeni między 3 zębem siecznym i kłem szczęki. Zęby przedtrzonowe szczęki nie kontaktują się z zębami przedtrzonowymi żuchwy. Korony przedtrzonowców żuchwy znajdują się delikatnie językowo od łuku utworzonego z przedtrzonowców szczęki. Korony przedtrzonowców żuchwy są z reguły usytuowane w przestrzeniach międzyzębowych przedtrzonowców szczęki.

Nieprawidłowy zgryz

Nieprawidłowy zgryz odnosi się do nieprawidłowej relacji w uzębieniu między szczęką i żuchwą. Może być atraumatyczny, powodować dyskomfort albo znacznego stopnia nieprawidłowości.

Przesunięcie doogonowe – Ząb który jest anatomicznie prawidłowo zlokalizowany w łuku zębowym ale pochylony nieprawidłowo w kierunku doogonowym.

Przesunięcie donosowe– Ząb który jest anatomicznie prawidłowo zlokalizowanyw łuku zębowym ale pochylony nieprawidłowo w kierunku doonosowym.

Przesunięcie językowe lub podniebienne – Ząb który jest anatomicznie prawidłowo zlokalizowanyw łuku zębowym ale pochylony nieprawidłowo w kierunku językowym lub podniebiennym.

Przesunięcie wargowe – Ząb który jest anatomicznie prawidłowo zlokalizowanyw łuku zębowym ale pochylony nieprawidłowo w kierunku wargowym.

Przesunięcie policzkowe – Ząb który jest anatomicznie prawidłowo zlokalizowanyw łuku zębowym ale pochylony nieprawidłowo w kierunku policzkowym

rotacja – Ząb który jest anatomicznie prawidłowo zlokalizowanyw łuku zębowym ale skręcony wokół osi długiej.

zgryz głęboki – Ząb który jest anatomicznie prawidłowo zlokalizowany w łuku zębowym ale wystaję ponad płaszczyznę zgryzu.

zgryz otawrty – Ząb który jest anatomicznie prawidłowo zlokalizowany w łuku zębowym ale nie osiąga płaszczyzny zgryzu.

przemieszczenie– ząb który jes anatomicznie nieprawidłowo zlokalizowany w łuku zębowym z powodu przemiszczenia całej swojej struktury

zgryz krzyżowy – zębowa wada zgryz, w której jeden lub kilka zębów żuchwy mają bardziej dowargową lub policzkową pozycję w stosunku do przeciwstawnych zębów szczęki; zgryz donnosowy lub doogonowy.

Leave a reply