Decydując się na posiadanie gada,jako zwierzęcia towarzyszącego musimy mieć świadomość, że naszym obowiązkiem jako opiekuna, jest zapewnienie mu właściwych warunków bytowania.

Terraria powinny imitować środowisko, w którym zwierzęta żyją w naturalnym środowisku.

Gady to zwierzęta zmiennocieplne, więc wymagają odpowiedniego zakresu temperaturowego, ściśle określonego dla każdego gatunku. Jest to niezwykle ważny parametr,gdyż warunkuje apetyt, tempo metabolizmu, trawienie, przyswajanie składników pokarmowych, wyznacza aktywność godową i wpływa na efektywność reakcji immunologicznych.

Kubatura terrarium uzależniona jest od gatunku oraz grupy zwierząt, które są w nim utrzymywane.

Niezapewnienie gadom odpowiedniej przestrzeni często powoduje występowanie wielu zaburzeń na tle behawioralnym, które mogą wynikać z urazów lub kończyć sięurazami. Najczęstszym zaburzeniem w tego typu przypadkach jest ITB. Zwierzęta dotknięte tym zaburzeniem próbują wciąż wydostać się z terrarium, napierają na przezroczyste ściany, przejść nad nim lub pod nim, co często kończy się otarciami doprowadzającymi do martwicy.

Nadmierne zagęszczenie zwierząt może być przyczyną agresji międzyosobniczej, agresji skierowanej wobec ludzi, a także kanibalizmu.

Zdrowy żółw na stole weterynaryjnym.

Odpowiedni poziom wilgotności odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie nerek oraz powłok ciała. Gdy nie jest ona prawidłowa może dojść do zatrzymania jaj, co może skończyć się śmiercią zwierzęcia. Niski poziom wilgotności jest przyczyną problemów ze zrzuceniem wylinki. W miejscach, gdzie wylinka nie została zrzucona, może dochodzić do rozwoju ropni. Wylinka zalegająca w okolicy oczu może natomiast powodować uszkodzenie rogówki. Zaś wysoka wilgotność jest przyczyną rozwoju grzybic, objawiających się poprzez zmiany martwicze, ziarniniaki i hiperkeratozę.

Stały dostęp do promienieowania UVB dotyczy rzecz jasna gatunków, które tego wymagają, jednakże tylko nieliczne gatunki jaszczurek i żółwi nie potrzebują ekspozycji na ten rodzaj promieniowania. Promieniowanie UVB zapewnia możliwość syntezy witaminy D3, która wpływa na wchłanianie wapnia w jelitach i zapewnia jego prawidłowe wykorzystanie przez organizm.

Przewlekłe zmniejszone stężenie wapnia we krwi będzie wpływać na rozwój metabolicznej choroby kości. Objawy tej choroby to: apatia, zmniejszenie apetytu, deformacje i złamania kości, zwiększenie elastyczności żuchwy, a u żółwi, demineralizacja i deformacje skorupy.

Zaburzenia w gospodarce wapniowo- fosforanowej wynikające z niedostatecznej ekspozycji na promieniowanie UVB mogą być również przyczyną zatrzymania jaj oraz kul żółtkowych.

Prawidłowe utrzymanie gadów w warunkach terrariowych wymaga poznania specyficznych wymagań środowiskowych charakterystycznych dla danej grupy lub gatunków zwierząt.

Dlatego wszyscy hodowcy powinni na bieżąco uaktualniać wiedzę związana z prawidłowym utrzymaniem gadów w niewoli.

Piśmiennictwo. Życie weterynaryjne. Rocznik 94-2019-nr 7mgr inż. Damian Konkol

Leave a reply