Jedną z najczęstszych przyczyn wizyt Naszych uszatych podopiecznych są problemy stomatologiczne.

Dotykają one nie tylko, tych widocznych zębów. Króliki mają ich znacznie więcej.
Oprócz wyżej wymienionych (siekaczy), są jeszcze zęby przedtrzonowe i policzkowe (potocznie zwane policzkowymi) ukryte w głębi jamy ustnej

Króliki mają w sumie 28 zębów.
W szczęce: 2 pary siekaczy (mniejsze za tymi lepiej widocznymi przednimi),
3 przedtrzonowych i 3 trzonowych.
W żuchwie 1 parę siekaczy, 2 przedtrzonowych i 3 trzonowych.

Spośród czynników wywołujących choroby stomatologiczne wyróżnić możemy:

-wrodzone
-urazowe
-niedoborowe
-zakaźne
-dietetyczne

Objawami, które mogą wskazywać na zaburzenia podłoża stomatologicznego są:
-anoreksja prawdziwa (królik w ogóle nie chce jeść)
-anoreksja rzekoma (królik chce jeść, ale po próbie pobrania pokarmu rezygnuje z jedzenia, na skutek bólu)
-wypływ z oka/ nosa (Korona zębodołowa z wierzchołkiem znajdują się w bliskiej okolicy oczu. Jakiekolwiek zakażenie może przejść z zęba na oko).
-ślinienie
-osowiałość


Aby potwierdzić/ wykluczyć ww. zaburzenia lekarz weterynarii wykonuje:
-badanie kliniczne
-badania dodatkowe (RTG- przynajmniej 5 projekcji)

Leave a reply